Licytacje nieruchomości

31-1-2018 r., godz. 12:30, ul. Puszkina w Luboniu

O B W I E S Z C Z E N I E Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Konrada Ciesielskiego, Ewa Szuber-Bednarz zawiadamia, że w dniu 31-1-2018 r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 32 w Poznaniu w sali […]

Data licytacji: 2018-01-31

Cena wywołania: 445 275,00 zł

31-1-2018 r., godz. 12:00, ul. Unisława w Poznaniu

O B W I E S Z C Z E N I E Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Konrada Ciesielskiego, Ewa Szuber-Bednarz zawiadamia, że w dniu 31-1-2018 r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 32 w Poznaniu w sali […]

Data licytacji: 2018-01-31

Cena wywołania: 643 725,00 zł

8.11.2017 r. KMP 10/08 Swarzędz

8-11-2017 KMP 10_08 Egzekucja z 1/2 udziału dłużnika Piotra Szymańskiego w użytkowaniu wieczystym nieruchomości stanowiącej działkę nr 3136/23 położonej w Swarzędzu,  dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr PO2P/00127466/1. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oszacowano na kwotę: 561.800,00 zł. W tym wartość udziału dłużnika Piotra […]

4-10-2017 r. godz. 13:00 – nieruch. w Puszczykowie

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Puszczykowie przy ulicy Matejki, która jest drogą o nawierzchni nieutwardzonej . Dojazd do nieruchomości od strony do ulicy Kościuszki i Dworcowej, które są drogami o nawierzchni utwardzonej asfaltem. W skład szacowanej nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 136, w kształcie zbliżonym do kwadratu. Teren działki płaski, ogrodzony płotem z siatki stalowej […]

23-10-2017 r. godz. 13:00 i 13:30, Poznań, Kobylnica

Nieruchomość zapisana w KW nr PO2P/00108706/7 stanowi działkę nr 47/2 położoną w Poznaniu przy ul. Świętego Szczepana, obręb ewidencyjny Dębiec. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana. Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 2.837.504,00 zł netto Cena wywoławcza wynosi 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę: 1.418.752,00 zł + 23% VAT Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości […]